Φορολογικές Υπηρεσίες
banner imagebanner image

Αντώνιος Σουβαλιώτης
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Πάτρα

 
Το έμπειρο προσωπικό μας είναι ικανό να παρέχει υπεύθυνα και με εχεμύθεια, έγκαιρες και σωστές φορολογικές υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και επιχειρήσεις.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προσωπικό μας οργανώνει ένα άριστο φορολογικό πλάνο. 
 
Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:
 
 • Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Ε9)
 • Φορολογικός Σχεδιασμός Συστάσεων - Συγχωνεύσεων - Μετατροπών Εταιριών
 • Φορολογικές συμβουλές για διεθνή στελέχη και εργαζομένους στην αλλοδαπή
 • Σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 
Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως:
 
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Ενημέρωση και ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους