Λογιστικές Υπηρεσίες
banner imagebanner image

Αντώνιος Σουβαλιώτης
Λογιστικές Υπηρεσίες Πάτρα
 
Η εταιρεία "ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ" παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές, για την υποστήριξη ιδιωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων (μικρών και μεσαίου μεγέθους) οι οποίες ξεκινούν απο μια απλή φορολογική δήλωση μέχρι ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και σύνταξη ισολογισμών. 
 
Συγκεκριμένα, οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν:
 
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις
 • Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών μίας επιχείρησης
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Εποπτεία λογιστηρίου
 • Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Κοστολόγηση
 • Τιμολόγηση
 • Εργασίες Τέλους Χρήσης
 • Σύνταξη Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη - Τήρηση Πρακτικών ΔΣ|ΓΣ ΑΕ
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους από τις ΔΟΥ, ΠΕΚ, ΔΕΚ, ΥΠΕΕ